V series & film

Crisis

2021 | Drama, Thriller | 1h 59m
  • HD
En narkotikalangare smugglar fentanyl via flera karteller. En arkitekt som återhämtar sig efter ett oxikodonberoende söker efter sanningen bakom hennes sons försvinnande. En universitetsprofessor kämpar med oväntade avslöjanden om sin arbetsgivare, ett läkemedelsbolag som ska införa ett nytt 'icke-beroendeframkallande' smärtstillande läkemedel på marknaden.
REGI
Nicholas Jarecki
Crisis