Discovery ScienceDiscovery ChannelDiscovery Channel HDcu 199cu 38

How Do They Do It?

2006 | Fakta, Dokumentär
    Här visar man hur vanliga föremål och produkter som vi tar för givna i vårt dagliga liv tillverkas genom vetenskapliga processer.
    How Do They Do It?
    Spela S16A16