Discovery ChannelDiscovery ScienceKanal 9

How Do They Do It?

2006 | Vetenskap, Utbildning, Dokumentär
    Här visar man hur vanliga föremål och produkter som vi tar för givna i vårt dagliga liv tillverkas genom vetenskapliga processer.
    How Do They Do It?
    Spela S16A20