NHL-studion

2012 | Sport, Ishockey
    Studiosändning i samband med match i NHL.
    NHL-studion