Discovery Channelcu discovery channel

Fast N' Loud

2012 | Reality, Sport, Hem och livsstil
    Richard Rawlings och Aaron Kaufman ger nytt liv åt flera rostiga reliker i sin verkstad. Kan de få tillbaka bilarna på vägarna i tid till nästa auktion och är det värt mödan?
    Fast N' Loud
    Spela S14A09