TLCcu tlc

My 600-Lb. Life

2012 | Reality, Fakta
    Vi följer tolv personer som väger över 270 kg i deras vardag. Under ett års tid försöker de tillsammans gå ner hundratals kilon för att överleva.
    My 600-Lb. Life
    Spela S07A02