Med myskoxar som granne

2016 | Special, Fakta
    Med sitt läge på Dovrefjell utmed pilgrimsleden mot Trondheim har Kongsvold fjeldstue i århundraden och in i våra dagar varit en rast- och viloplats för pilgrimer och fjällturister, från när och fjärran.
    Med myskoxar som granne