paramount

City on a Hill

2019 | Crime
    Biträdande distriktsåklagare Decourcy Ward kommer till Boston och bildar en osannolik allians med den korrupta men vördade FBI-veteranen Jackie Rohr. Tillsammans tar de sig an ett fall som ska komma att omstörta hela Bostons rättssystem.
    City on a Hill
    Spela S01A10